Site logo

Terma & Syarat

Pengenalan

Selamat datang ke www.myganu.com! Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini. Sila ambil perhatian bahawa Terma dan Syarat ini mungkin dikemaskini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu kepada pengguna. Kami menggalakkan anda untuk sentiasa merujuk semula kepada halaman ini untuk mendapatkan maklumat terkini.

Tujuan Laman Web

www.myganu.com adalah laman web yang disediakan sebagai sumber maklumat umum untuk berkongsi pengetahuan dan maklumat yang relevan tentang destinasi di Terengganu. Kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan berguna kepada pengguna kami.

Hak Cipta

Segala hak cipta terpelihara. Kandungan laman web ini adalah milik www.myganu.com dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan kandungan laman web ini adalah tertakluk kepada persetujuan bertulis daripada pihak www.myganu.com. Anda tidak dibenarkan untuk menyalin, menyebarkan semula, atau menggunakan kandungan untuk tujuan komersial tanpa kebenaran yang diperlukan. Walau bagaimanapun, penggunaan kandungan untuk tujuan peribadi atau bukan komersial adalah dibenarkan.

Laman Web Luar

www.myganu.com mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak dikawal oleh www.myganu.com. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau kesahihan maklumat di laman web tersebut. Penggunaan laman web luar adalah atas risiko anda sendiri.

Penafian Liabiliti

Meskipun kami berusaha untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat yang disediakan, kami tidak memberikan jaminan atau waranti apa-apa jenis. Penggunaan kandungan laman web ini adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

Maklum Balas

Kami mengalu-alukan sebarang pertanyaan, cadangan, atau maklum balas dari pengguna kami. Sila hubungi kami melalui emel di sini jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keperluan bantuan.

Penutup

Terima kasih kerana menggunakan www.myganu.com sebagai sumber maklumat anda. Kami berharap anda menikmati pengalaman melayari laman web kami dan mendapatkan maklumat yang berguna. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Sekian, Terima Kasih.

Admin MyGanu.com